018

 

     วันที่ 17 กันยายน 2563 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นายเรวัต ประสงค์     ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย   และกิจกรรมปล่อยขบวนสัตวแพทย์   และอาสาปศุสัตว์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีน (Kick off) ณ ที่ทำการกลุ่มอนุรักษ์ควายไทย หมู่ที่ 5 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

001

 

         วันที่ 16 มิถุนายน 2563 สพ.ญ. กานดา ฉายบุ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริสีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา และนายวิทย์ จันทร์สว่าง ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่าง อำนวยความสะดวกและนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานรวมทั้งพาชมบรรยากาศโดยรอบโครงการพระราชดำริสีบัวทอง

 

 

001

        วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาล กองกิจการในพระองค์ 904 เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ สถานพักพิงสุนัขจรจัด วัดดอนกระดี  ต.ป่างิ้ว อ. เมืองอ่างทอง  และสถานพักพิงสุนัขจรจัดบ้านป้าจิ๋ม ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง โดยมีนายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นายศักดา บรรดาศักดิ์ นอภ.เมืองอ่างทอง  หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ป่างิ้วพร้อมสมาชิก อบต. ร่วมให้การต้อนรับ

 

001

 

     วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพร ชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ปล่อยปลา ปลูกหญ้าแฟก ณ ท้องที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดอ่างทอง

001

 

 

       วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง