001

 

       วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

 

001

 

          วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

  

001

        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เข้าร่วมงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 และเทศกาลไหว้พระนอน ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ฯลฯ เข้าร่วมพิธี

 

 

001

 

       วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร  นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับพระราชโอรสองค์เล็กในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองกา และผู้บริหารสำนักพระราชวังตองกา ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ได้บรรยายสรุปงานด้านปศุสัตว์ การเลี้ยง การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์สุกรจินหัวและแพะนมพันธุ์ซาแนน ให้แก่คณะที่เยี่ยมชม

 

 

001

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้เปิดงาน ภายในบูธมีการสร้างคอกแพะจำลองให้เด็กมาป้อนอาหารแพะ, ความรู้ด้านพันธุ์แพะ ,การเลี้ยงแพะ ,ถ่ายรูปกับมาสคอต และแจกไอศรีมกับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก