1

001

 

      วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองอ่างทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมกันจัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 70 ตัว และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 ตัว ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่สำหรับให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับสุนัขและแมว การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า การให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า และการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี