001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วันที่ 5 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทอง ออกเจาะเลือดม้าของนางวลัยรัตน์ เที่ยงสุข อ.โพธิ์ทอง จำนวน 16 ตัว เป็นของโครงการสร้างสถานภาพการปลอดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า (EIA) ประจำปี 2560

 

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วันที่ 31 สิงหาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอป่าโมก ปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ร่วมตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลสารทจีน (ตามโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐาน) และประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK ในช่วงเทศกาลสารทจีน

 

001

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้ออกไปปฏิบัติงาน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่วัดสำโรง หมู่ 8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ  โดยการทำหมันสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ผลงานดังนี้ สุนัข จำนวน 9 ตัว แมว จำนวน 6 ตัว

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทอง ร่วมตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลสารทจีน (ตามโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐาน) และประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK ในช่วงเทศกาลสารทจีน

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลสารทจีน (ตามโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐาน) และประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK ในช่วงเทศกาลสารทจีน