สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

2/4 หมู่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000  โทรศัพท์ 0-3561-5828 โทรสาร 0-3561-1746