001

          วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามและให้ความรู้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายชัยยุทธ เหลือยงบุศราคัม ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย         เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ