1

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนระดับอำเภอ ออกตรวจติดตาม กำกับดูแล โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง ผลตรวจเรียบร้อยดี

01

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญให้บริการทำหมันสุนัข แมว ที่วัดโพธิธรรมโชติการาม (วัดโพธิปลํ้า)
หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ

 

 

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากด่านกักสัตว์เขต 1 เขต 7 เขต 8 และเขต 9 กว่า 100 นาย รณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรค โรงเรือนสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก สนามซ้อมชนไก่ และแหล่งนกธรรมชาติ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการพร้อมกันทุกอำเภอ อำเภอละ 3 รอบ กำหนดเสร็จสิ้นภายในต้นเดือน กรกฎาคม 2560

12

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 โดยมี นายประมวล  มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ เทศบาลตำบลบ้านแห ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 18 ตัว เพศเมีย 23 ตัว,แมวเพศผู้ 27 ตัว เพศเมีย 41 ตัว,       ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์สุนัข-แมว 111 ตัว, รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น 11 ตัว

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 20 ก.ค. 60 สำนักงานปศุสัตวอำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบให้เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกไปปฎิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ที่ตำบลบางจัก คลองขนาก และทำหมันสุนัขจรจัด ที่ หมู่ 1  ตำบลสี่ร้อย