001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วันที่ 5 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทอง ออกเจาะเลือดม้าของนางวลัยรัตน์ เที่ยงสุข อ.โพธิ์ทอง จำนวน 16 ตัว เป็นของโครงการสร้างสถานภาพการปลอดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า (EIA) ประจำปี 2560