001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดอ่างทอง ออกติดตามการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพนมตามโครงการอาหารเสริม(นม) ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอไชโย และอำเภอป่าโมก สำหรับวันที่ 23และ 24 จะดำเนินการติดตามในอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหาและอำเภอสามโก้