001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลสารทจีน (ตามโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐาน) และประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK ในช่วงเทศกาลสารทจีน