001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วันเสาร์ที่ 26-27 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ หมู่ 6,7,8,9 และทำหมันสุนัข แมว เพศผู้ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

     วันที่ 23 สิงกาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญร่วมกับเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ทำการจับสุนัข แมว ที่อาศัยอยู่ในวัดและโรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง เพื่อทำการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งให้การรักษาโรคผิวหนัง แล้วนำไปกักขังไว้ในที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราว  ตามมาตรการถวายความปลอดภัยแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม วันที่ 24 สิงหาคม 2560

 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันที่ 22 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดอ่างทอง ออกติดตามการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพนมตามโครงการอาหารเสริม(นม) ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอไชโย และอำเภอป่าโมก สำหรับวันที่ 23และ 24 จะดำเนินการติดตามในอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหาและอำเภอสามโก้

 

 001

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดอ่างทอง ออกติดตามการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทองและอำเภอวิเศษชัยชาญ สำหรับวันที่ 24 จะดำเนินการติดตามในอำเภอแสวงหาและอำเภอสามโก้

 

001
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นายประมวล มุ่งมาตร รอง ผวจ.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 จังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง โดยนายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทองในฐานะกรรมการและเลขานุการนำเสนอ รายละเอียดของโครงการฯ คุณสมบัติ องค์กรเกษตรกร(สหกรณ์,กลุ่มเกษตรกร,วิสาหกิจชุมชน) เกษตรกร ตลอดจนเงื่อนไขวิธีการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบ มีองค์กรเกษตรกร 2 แห่ง ผ่านการตรวจสอบความพร้อมและยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการ 1.วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อโพธิ์เขียว ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ 2.วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อสีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่ง เข้าร่วมโครงการได้กรอบวงเงินกู้ 5,000,000 บาท จำนวนสมาชิก 20 ราย