วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00  นายสัตวแพทย์ นายไพบูลย์  ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก   พร้อมด้วย นายก อบต.นรสิงห์ ปศุสัตว์อำเภอป่าโมก และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ออกบริการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ที่วัดลาดเค้า ม.7 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก บริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาสัตว์ป่วย ทำหมันสุนัข  แมว จำนวนทั้งสิ้น 36 ตัว

 

001

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอำเภอป่าโมก เข้าตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเอกราช เวลา 13.00 น

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วันนี้ 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ของอำเภอวิเศษชัยชาญ นำโดยนายสุรพล ระลอก ปลัดอำภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปศุสัตวอำเภอ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา และตัวแทนเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ร่วมกันตรวจนมโรงเรียน ที่ผู้ประกอบการได้ส่งนมให้โรงเรียนวัดราชสกุณา เพื่อสอบถาม ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่สะอาดและปลอดภัย

        วันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกตรวจสุขภาพแพะ ถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดที่ตำบลห้วยไผ่ ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองเกษตรกร 10 ราย แพะ 100 ตัว

 1

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วัน 8  สิงหาคม  2560 ปศุสัตว์อำเภอไชโยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลตรีณรงค์ และตรวจ ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกไปพร้อมกันไม่พบสัตว์ปีกป่วยตาย