001

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดอ่างทอง ออกติดตามการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทองและอำเภอวิเศษชัยชาญ สำหรับวันที่ 24 จะดำเนินการติดตามในอำเภอแสวงหาและอำเภอสามโก้