วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน เกษตรและของดีเมืองอ่างทองครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ นำโดย นายประสิทธิ์ พวงทอง และทีมงาน ให้การต้อนรับ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์