0001

 

     วันที่ 9 มกราคม 2562 พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เชิญอาหารสัตว์ประทานให้กับสุนัขจรจัด เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ “บ้านใจกอดหมา” อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ให้การต้อนรับ

 

001

         วันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2561" ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ณ บริเวณหน้ากองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมีท่าน นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิด ภายในงานมีกิจกรรมให้บริการทำหมันสุนัขและแมว

1

 

           วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ต้อนรับการตรวจติดตามงานโครงการตามนโยบายต่างๆ ของกรมปศุสัตว์จากนายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ  ปศุสัตว์เขต 1 พร้อมด้วยคณะและร่วมประชุม Gin conference การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

 

001

 

           วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2561 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัข แมว  ตำบลป่างิ้ว อำเมืองอ่างทอง  โดย พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานอ่างทอง 

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายศักดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

 

 001

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป๊นประธานในพิธีทำขวัญควายและเลี้ยงบุพเฟ่ควาย  เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดอ่างทอง ปี 2561