0001

 

     วันที่ 9 มกราคม 2562 พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เชิญอาหารสัตว์ประทานให้กับสุนัขจรจัด เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ “บ้านใจกอดหมา” อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ให้การต้อนรับ