001

 

           วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2561 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัข แมว  ตำบลป่างิ้ว อำเมืองอ่างทอง  โดย พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานอ่างทอง 

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายศักดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน