001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วันนี้ 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ของอำเภอวิเศษชัยชาญ นำโดยนายสุรพล ระลอก ปลัดอำภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปศุสัตวอำเภอ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา และตัวแทนเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ร่วมกันตรวจนมโรงเรียน ที่ผู้ประกอบการได้ส่งนมให้โรงเรียนวัดราชสกุณา เพื่อสอบถาม ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่สะอาดและปลอดภัย

 1

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วัน 8  สิงหาคม  2560 ปศุสัตว์อำเภอไชโยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลตรีณรงค์ และตรวจ ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกไปพร้อมกันไม่พบสัตว์ปีกป่วยตาย

01

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญให้บริการทำหมันสุนัข แมว ที่วัดโพธิธรรมโชติการาม (วัดโพธิปลํ้า)
หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ

1

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนระดับอำเภอ ออกตรวจติดตาม กำกับดูแล โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง ผลตรวจเรียบร้อยดี

12

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 โดยมี นายประมวล  มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ เทศบาลตำบลบ้านแห ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 18 ตัว เพศเมีย 23 ตัว,แมวเพศผู้ 27 ตัว เพศเมีย 41 ตัว,       ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์สุนัข-แมว 111 ตัว, รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น 11 ตัว