001

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอำเภอป่าโมก เข้าตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเอกราช เวลา 13.00 น

 

        วันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกตรวจสุขภาพแพะ ถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดที่ตำบลห้วยไผ่ ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองเกษตรกร 10 ราย แพะ 100 ตัว

 1

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วัน 8  สิงหาคม  2560 ปศุสัตว์อำเภอไชโยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลตรีณรงค์ และตรวจ ติดตามเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกไปพร้อมกันไม่พบสัตว์ปีกป่วยตาย

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วันนี้ 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ของอำเภอวิเศษชัยชาญ นำโดยนายสุรพล ระลอก ปลัดอำภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปศุสัตวอำเภอ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา และตัวแทนเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ร่วมกันตรวจนมโรงเรียน ที่ผู้ประกอบการได้ส่งนมให้โรงเรียนวัดราชสกุณา เพื่อสอบถาม ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่สะอาดและปลอดภัย

1

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนระดับอำเภอ ออกตรวจติดตาม กำกับดูแล โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง ผลตรวจเรียบร้อยดี