สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง

2/4 ม.2 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000  โทรศัพท์ 0-3561-5828 โทรสาร 0-3561-1746