สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากด่านกักสัตว์เขต 1 เขต 7 เขต 8 และเขต 9 กว่า 100 นาย รณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรค โรงเรือนสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก สนามซ้อมชนไก่ และแหล่งนกธรรมชาติ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการพร้อมกันทุกอำเภอ อำเภอละ 3 รอบ กำหนดเสร็จสิ้นภายในต้นเดือน กรกฎาคม 2560

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 20 ก.ค. 60 สำนักงานปศุสัตวอำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบให้เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกไปปฎิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ที่ตำบลบางจัก คลองขนาก และทำหมันสุนัขจรจัด ที่ หมู่ 1  ตำบลสี่ร้อย

1

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วันที่ 17 ก.ค. 2560  คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกตรวจสอบติดตามกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่โรงเรียนวัดสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา ผลการตรวจผ่านมาตรฐานที่กำหนด

00


       วันที่ 19 ก.ค. 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ที่วัดบ้านเพชร ม.7           ต.แสวงหา มีผู้นำสุนัข แมว มารับบริการรวม 47 ตัว (สุนัข 25 ตัว แมว 22 ตัว)

 

1 Custom

       13 ก.ค. 60  นายชินวัต  อารีประชาภิรมย์ ปศุสัตว์อำเภอป่าโมก ร่วมกับสาธารณสุขติดตามกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง