001

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้ออกไปปฏิบัติงาน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ที่วัดสำโรง หมู่ 8 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ  โดยการทำหมันสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ผลงานดังนี้ สุนัข จำนวน 9 ตัว แมว จำนวน 6 ตัว

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันที่ 28 สิงหาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลสารทจีน (ตามโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์มาตรฐาน) และประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK ในช่วงเทศกาลสารทจีน

 

     วันที่ 23 สิงกาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญร่วมกับเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ทำการจับสุนัข แมว ที่อาศัยอยู่ในวัดและโรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง เพื่อทำการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งให้การรักษาโรคผิวหนัง แล้วนำไปกักขังไว้ในที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราว  ตามมาตรการถวายความปลอดภัยแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม วันที่ 24 สิงหาคม 2560

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วันเสาร์ที่ 26-27 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ หมู่ 6,7,8,9 และทำหมันสุนัข แมว เพศผู้ ประจำปีงบประมาณ 2560

 001

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จังหวัดอ่างทอง ออกติดตามการบริหารจัดการควบคุมคุณภาพนมตามโครงการอาหารเสริม (นม) ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทองและอำเภอวิเศษชัยชาญ สำหรับวันที่ 24 จะดำเนินการติดตามในอำเภอแสวงหาและอำเภอสามโก้