วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00  นายสัตวแพทย์ นายไพบูลย์  ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก   พร้อมด้วย นายก อบต.นรสิงห์ ปศุสัตว์อำเภอป่าโมก และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ออกบริการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ที่วัดลาดเค้า ม.7 ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก บริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาสัตว์ป่วย ทำหมันสุนัข  แมว จำนวนทั้งสิ้น 36 ตัว