001

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอำเภอป่าโมก เข้าตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดเอกราช เวลา 13.00 น