วันที่ 11 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกตรวจสุขภาพแพะ ถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดที่ตำบลห้วยไผ่ ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทองเกษตรกร 10 ราย แพะ 100 ตัว