001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    วันนี้ 10 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ของอำเภอวิเศษชัยชาญ นำโดยนายสุรพล ระลอก ปลัดอำภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ปศุสัตวอำเภอ ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชสกุณา และตัวแทนเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ร่วมกันตรวจนมโรงเรียน ที่ผู้ประกอบการได้ส่งนมให้โรงเรียนวัดราชสกุณา เพื่อสอบถาม ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่สะอาดและปลอดภัย