1 Custom

       13 ก.ค. 60  นายชินวัต  อารีประชาภิรมย์ ปศุสัตว์อำเภอป่าโมก ร่วมกับสาธารณสุขติดตามกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง