1

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วันที่ 17 ก.ค. 2560  คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนอำเภอแสวงหา พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกตรวจสอบติดตามกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่โรงเรียนวัดสีบัวทอง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา ผลการตรวจผ่านมาตรฐานที่กำหนด