ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 2 รายการ