ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด