001

        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เข้าร่วมงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 และเทศกาลไหว้พระนอน ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ฯลฯ เข้าร่วมพิธี