31

 

 

 

 

 

31

 

32

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ