01

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญให้บริการทำหมันสุนัข แมว ที่วัดโพธิธรรมโชติการาม (วัดโพธิปลํ้า)
หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ