001

 

 

       วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง