9

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันที่  11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. พล.อ.ต.ธวัชชัย  ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสุนัข แมวและสิ่งของพระราชทาน ในนามของคุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง มามอบให้แก่สถานสงเคราะห์สุนัข "บ้านใจกอดหมา" มีสุนัขในอุปการะจำนวน 53 ตัว  ณ  ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี พร้อมด้วย รอง.ผอ.กอ.รมน.จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอโพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิก อบต.อินทประมูล แลประชาชนร่วมต้อนรับ ในการนี้ นายประสิทธิ์  พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัด นำคณะเจ้าหน้าที่ออกบริการ ดูแลสุขภาพ ผ่าตัดทำหมันสุนัข 19 ตัว,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  กำจัดพยาธิภายใน - ภายนอก จำนวน 53 ตัว