001

        วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาล กองกิจการในพระองค์ 904 เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ สถานพักพิงสุนัขจรจัด วัดดอนกระดี  ต.ป่างิ้ว อ. เมืองอ่างทอง  และสถานพักพิงสุนัขจรจัดบ้านป้าจิ๋ม ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง โดยมีนายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นายศักดา บรรดาศักดิ์ นอภ.เมืองอ่างทอง  หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ป่างิ้วพร้อมสมาชิก อบต. ร่วมให้การต้อนรับ