001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วันเสาร์ที่ 26-27 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ หมู่ 6,7,8,9 และทำหมันสุนัข แมว เพศผู้ ประจำปีงบประมาณ 2560