ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ สำหรับพาเกษตรกรและคณะทำงานไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 38 คน ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 1 คัน รวม 2 วัน ไปและกลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)