125166

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทอง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยแพะแกะ คลิ๊ก