ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2564)