ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2564)