ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ประกาศวันที่ 2 กรกฎาคม 2564)