001

 

         วันที่ 16 มิถุนายน 2563 สพ.ญ. กานดา ฉายบุ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริสีบัวทอง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต นายอำเภอแสวงหา และนายวิทย์ จันทร์สว่าง ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่าง อำนวยความสะดวกและนำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานรวมทั้งพาชมบรรยากาศโดยรอบโครงการพระราชดำริสีบัวทอง