001

 

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป๊นประธานในพิธีทำขวัญควายและเลี้ยงบุพเฟ่ควาย  เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดอ่างทอง ปี 2561