วันที่ 23 สิงกาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญร่วมกับเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ทำการจับสุนัข แมว ที่อาศัยอยู่ในวัดและโรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม ตำบลศาลเจ้าโรงทอง เพื่อทำการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งให้การรักษาโรคผิวหนัง แล้วนำไปกักขังไว้ในที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราว  ตามมาตรการถวายความปลอดภัยแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม วันที่ 24 สิงหาคม 2560