001

        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เข้าร่วมงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 และเทศกาลไหว้พระนอน ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ ฯลฯ เข้าร่วมพิธี

 

 

001

      สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายเรวัต  ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้เปิดงาน ภายในบูธมีการสร้างคอกแพะจำลองให้เด็กมาป้อนอาหารแพะ, ความรู้ด้านพันธุ์แพะ ,การเลี้ยงแพะ ,ถ่ายรูปกับมาสคอต และแจกไอศรีมกับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

 

001

         วันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2561" ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ณ บริเวณหน้ากองสาธารณสุขเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยมีท่าน นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการเปิด ภายในงานมีกิจกรรมให้บริการทำหมันสุนัขและแมว

0001

 

     วันที่ 9 มกราคม 2562 พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เชิญอาหารสัตว์ประทานให้กับสุนัขจรจัด เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ “บ้านใจกอดหมา” อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ให้การต้อนรับ

 

001

 

           วันที่ 23 กรกฏาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง ดำเนินโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2561 บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัข แมว  ตำบลป่างิ้ว อำเมืองอ่างทอง  โดย พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานอ่างทอง 

นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายศักดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน