001

        วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาล กองกิจการในพระองค์ 904 เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน พระราชทานในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ สถานพักพิงสุนัขจรจัด วัดดอนกระดี  ต.ป่างิ้ว อ. เมืองอ่างทอง  และสถานพักพิงสุนัขจรจัดบ้านป้าจิ๋ม ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง โดยมีนายเรวัต  ประสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นายศักดา บรรดาศักดิ์ นอภ.เมืองอ่างทอง  หัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ป่างิ้วพร้อมสมาชิก อบต. ร่วมให้การต้อนรับ

 

001

 

 

       วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

 

001

 

          วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

  

 

001

 

       วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพร ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

 

001

 

       วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายประสิทธิ์ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นายกมล ฉวีวรรณ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร  นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับพระราชโอรสองค์เล็กในสมเด็จพระราชาธิบดีตูโปอูที่ 6 แห่งตองกา และผู้บริหารสำนักพระราชวังตองกา ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านยางกลาง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ได้บรรยายสรุปงานด้านปศุสัตว์ การเลี้ยง การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์สุกรจินหัวและแพะนมพันธุ์ซาแนน ให้แก่คณะที่เยี่ยมชม