102

เปิดสถานพยาบาลสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ

https://youtu.be/PC9hpJNGMx0