001

 

ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ่างทอง และวิเศษชัยชาญ จัดจำหน่ายไส้กรอก ยี่ห้อ BKP ซึ่งได้รับรองเป็นสินค้าฮาลาล