01

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 7 สิงหาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญให้บริการทำหมันสุนัข แมว ที่วัดโพธิธรรมโชติการาม (วัดโพธิปลํ้า)
หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ

12

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 โดยมี นายประมวล  มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน  นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ เทศบาลตำบลบ้านแห ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 18 ตัว เพศเมีย 23 ตัว,แมวเพศผู้ 27 ตัว เพศเมีย 41 ตัว,       ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์สุนัข-แมว 111 ตัว, รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น 11 ตัว

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       วันที่ 20 ก.ค. 60 สำนักงานปศุสัตวอำเภอวิเศษชัยชาญ ได้มอบให้เจ้าพนักงานสัตวบาล ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ออกไปปฎิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ที่ตำบลบางจัก คลองขนาก และทำหมันสุนัขจรจัด ที่ หมู่ 1  ตำบลสี่ร้อย

 

 

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากด่านกักสัตว์เขต 1 เขต 7 เขต 8 และเขต 9 กว่า 100 นาย รณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อโรค โรงเรือนสัตว์ปีก โรงฆ่าสัตว์ปีก สนามซ้อมชนไก่ และแหล่งนกธรรมชาติ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์ปีกในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง โดยดำเนินการพร้อมกันทุกอำเภอ อำเภอละ 3 รอบ กำหนดเสร็จสิ้นภายในต้นเดือน กรกฎาคม 2560

00


       วันที่ 19 ก.ค. 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดหน่วยบริการทำหมันสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ที่วัดบ้านเพชร ม.7           ต.แสวงหา มีผู้นำสุนัข แมว มารับบริการรวม 47 ตัว (สุนัข 25 ตัว แมว 22 ตัว)