วันที่ 20 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดหน่วยบริการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดสามโก้  อ.สามโก้ จ.อ่างทอง            (ให้บริการตอนสุนัขจำนวน 18 ตัว แมวจำนวน 8 ตัว) และให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสัตว์

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          วันที่  19  กันยายน  2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชโย ออกดำเนินการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่วัดโพธิ์หอม ม.6 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์             ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่วัดยาง ม.5 ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        วันที่ 14 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแสวงหา ออกดำเนินการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่วัดแสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

 

 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      วันที่ 5 กันยายน 2560 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทอง ออกเจาะเลือดม้าของนางวลัยรัตน์ เที่ยงสุข อ.โพธิ์ทอง จำนวน 16 ตัว เป็นของโครงการสร้างสถานภาพการปลอดโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า (EIA) ประจำปี 2560